Festival „Umím francouzsky“/ « Je sais faire en français » 2019

Festival „Umím francouzsky“

Cíl:
Cílem projektu je iniciace žáků moravských základních a středních škol k aktivnímu užívání francouzštiny jako komunikačního prostředku. Pomocí moderních metod výuky chceme ukázat, že ovládat cizí jazyk slouží nejen k dorozumívání, předávání a sdílení myšlenek, ale zároveň může obohatit o kulturní prožitek či umožnit každému srovnání vlastních schopností a znalostí. Chceme tak přirozenou motivační formou žáky pobídnout a ukázat jim, kam dál se ještě mohou ve svých jazykových schopnostech posunout a rozvíjet.

Obsah:
Obsahem projektu jsou krátká, max. 10 minutová, vystoupení ve francouzském jazyce. Máme tím na mysli divadelní scénky a skeče, písně, recitaci básní, dramatizaci prózy apod.
Zúčastnit se mohou jednotlivci i skupiny, za školu jsou povolena max. 2 vystoupení.

Organizátor:
Gymnázium Český Těšín

Garanti: vyučující francouzštiny
Mgr. Andrea Šteflová
Mgr. David Vlček

Sponzoři:
SUF (Sdružení učitelů francouzštiny, o.s.)
Oxford Bookshop Ostrava
 

 

3. ROČNÍK festivalu - 2018

 

 

     Festival_2018_(Zvací dopis) *.pdf

 

 


 


 

  

 

 

   Festival_Invitation 2018 (Pozvánka)  *.pdf

 

 

 

 

     

 

    

    FICHE D’INSCRIPTION (PŘIHLÁŠKA)  *.pdf

 

 

 

 

Odkazy:

2. ROČNÍK festivalu - 2017
 

1. ROČNÍK festivalu - 2016

  

 Zpět na titulní stránku webu