D - učebnice

Seznam učebnic pro předmět DĚJEPIS

Prima

   Rulf, J.; Válková, V.: Dějepis pro 6. ročník ZŠ – pravěk a starověk, SPN,
   ISBN: 80-7235-274-1

   Mandelová H. a kol.: Dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gym. – pravěk a starověk,  Kartografie Praha,
   ISBN: 80-7011-340-5

1. ročník + kvinta

       1. Antonín, Robert a kol.: Starší dějiny pro střední školy. Část první. Brno: Didaktis, 2018,
          ISBN 978-80-7358-290-6

       2. Atlas světových dějin: 1. díl. Pravěk – středověk. Praha: Kartografie, 1996, 52 s. ISBN 80–701–1343-X.

2. ročník + sexta

 1. ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední škol 2. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství 160 s. ISBN 80–723–5152–4.
 2. HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 176 s. ISBN 80–7235–172–9
 3. Atlas světových dějin: 1. díl. Pravěk – středověk. Praha: Kartografie
 4. Atlas světových dějin. 2. díl Středověk – novověk. Praha: Kartografie

3. ročník + septima

 1. HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 176 s. ISBN 80–7235–172–9
 2. KUKLÍKOVI, J. a J.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, SPN – pedagogické nakladatelství, 216 s. ISBN 80–7235–175–3
 3. Atlas světových dějin. 2. díl Středověk – novověk. Praha: Kartografie

4. ročník + oktáva

 1. KUKLÍKOVI, J. a J.: Dějepis pro gymnázia a střední školy 4, SPN – pedagogické nakladatelství, 216 s. ISBN 80–7235–175–3
 2. Atlas světových dějin. 2. díl Středověk – novověk. Praha: Kartografie

Seminář z dějepisu – dvouletý (4. ročník + oktáva)

 1. ČURDA, Jan a kol.: Moderní dějiny pro střední školy. Učebnice. Brno: Didaktis, 216 s. ISBN 978–80–7358–223–4
 2. . ČURDA, Jan a kol.: Moderní dějiny pro střední školy. Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 152 s. ISBN 978–80–7358–224–1

Zpět na Dějepis