Adaptační kurzy

Adaptační kurzy žáků 1. ročníku a primy - září 2017

 

ADAPTAČNÍ KURZ 1. A  a PRIMY A, rekreační středisko chata Energetika, Hrádek

 

Prima A: 4. - 6. září 2017

1.A: 6. - 8. září 2017

 

Ilustrační foto z adaptačních kurzů:

 

Adaptační kurz je jedním z alternativních přístupů k poznání a stmelení nově vznikajících třídních skupin nebo posílení stávajících kolektivů.

První vlaštovkou na naší škole byl adaptační kurz v roce 2005 a po dlouhé odmlce byl adaptační kurz v roce 2012 zapracován do Školní preventivní strategie a minimálního preventivního programu školy.
Adaptační kurz je určen pro žáky a studenty vstupující do nového kolektivu, a to jak při nástupu na víceleté gymnázium, tak do I. ročníku střední školy.

Při přípravě i vlastním provedení se zaměřujeme na splnění zadaných cílů, vytvoření vstřícné, přátelské, tým tvořící atmosféry a bezpečnost.

Cíle kurzu:


• urychlit a kultivovat fáze vývoje skupiny
• prohloubit vzájemné poznání a poznání třídního učitele
• rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí studentů
• rozvoj spolupráce
• předání zpětné vazby účastníkům kurzu.