Burza učebnic

Na počátku školního roku probíhá tradiční burza učebnic mezi studenty školy.

   

    Letošní burza učebnic

    se koná 6. září 2018

    2. patro gymnázia

    9:35 - 9:55