Burza učebnic

Na počátku školního roku probíhá tradiční burza učebnic mezi studenty školy.

   

    Letošní burza učebnic

    se koná 11. září 2017

    2. patro gymnázia

    9:35 - 9:55