ČJ – akce a aktuality

Akční čeština!!

Sotva jsme se stihli smířit s realitou nového školního roku, přichází období všemožných soutěží a projektů.

Pokud chcete vyzkoušet pohotovost a argumentační schopnosti, informujte se u PhDr.Aleny Hasákové na nově se rozjíždějící Debatní ligu. Chcete-li se stát na chvíli redaktorem, ptejte se Mgr. Ivy Dluhošové na Studentský časopis. Jestliže cítíte, že ve Vás dříme soutěživost, můžete se zapojit do Olympiády v českém jazyce (info PhDr. Hasáková), České lingvistické olympiády (info Mgr.Lýsková), soutěže Bible a my (infp Mgr.Bernatíková), případně historicko-literární soutěže Daniel (Mgr.Labaj).

Využijte svých schopností a znalostí a pojďte do toho!!

Bližší informace hledejte průběžně na webu, u Vašich češtinářů a na nástěnkách ČJ!

**********************************************************

Bible a my  - soutěž pro základní a střední školy

 

23. ročník soutěže Bible a my ve školním roce 2015/2016 opět vyhlašuje Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace (www.zsmkstr.cz).

Cílem soutěže je umožnit všem žákům a studentům na základních a středních školách v naší zemi setkávat se touto formou s Biblí.

Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době.

Soutěž je dobrovolná a otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání i bez vyznání. Při její přípravě spolupracujeme s odborníky na Bibli z České biblické společnosti i Českého katolického biblického díla.

Soutěž se dělí do čtyř kategorií:
4. a 5. třída ZŠ
6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
střední školy (15 – 19 let)

Ve školním kole je zadáván všeobecný biblický test. Tematicky zaměřené testy se tvoří pro okresní a ústřední kolo. Ve 23. ročníku soutěže jsou vyhlášena následující témata:

I. kategorie   Ježíš v Jeruzalémě (od vjezdu po zatčení podle Matoušova evangelia)
II. kategorie  Šalomoun – jeho příběh a kniha Přísloví
III. kategorie Poslední večeře a židovské Velikonoce
IV. kategorie Evangelium a listy podle apoštola Jana

 

***********************************************************

Výsledky základního (školního) kola soutěže

„Bible a my“

II. kategorie – (prima, sekunda)

 1. Petr Szczurek – 13b

 2. Pavel Reichenbach – 12b

 3. Ester Zápalková – 6,5b

III. kategorie – (tercie, kvarta)

 1. Jošua Kříšťan Blažek -26,5b – postup do okr. kola

 2. Ivana Guznarová – 26b - postup do okr. kola

 3. Veronika Říčanová – 23b

 4. Jana F. Pawelková – 19,5b

 5. Aneta Pieczková – 16b

IV. kategorie – (SŠ)

 1. Jonatan Chval Blažek – 26,5b – postup do okresního kola

 2. Ester Bubíková – 26b – postup do okresního kola

 3. Dalimil Hota – 18b

 4. Tomáš Niemczyk – 17b

 5. David Kaczmarczyk – 13,5b

GRATULUJEME!!!!!

******************************************************

Zpět na Český jazyk