M - gymnazion

Gymnazion 2017/2018 – I N F O R M A C E

Ve školním roce 2017/18 pořádá předmětová komise matematiky gymnázia opět matematickou soutěž GYMNAZION .

Soutěž v letošním roce proběhne ve třech kolech. Dvou domácích a jednom školním.

Celkový počet bodů z dvou domácích kol bude pouze určovat postupující do 3. kola. Celkové pořadí soutěžících bude určeno pouze body ve 3. kole.  

Za zcela totožné řešení příkladů (včetně komentáře) jsou body strhávány. Podporujeme jakékoliv vlastní myšlenky, včetně „nematematického“ výkladu.

 

Soutěž je organizována pro žáky šesté až deváté třídy ZŠ a žáky nižších tříd gymnázia ve dvou kategoriích, a to pro 6.-7. třídy a 8.-9.třídy. Doporučte, prosím, naši soutěž žákům.

Neopravené úlohy I. kola odešlete do 1. 12. 2017 na gymnázium.

Úlohy adresujte Mgr. Lence Ciencialové.

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce 2017/2018. Stejně jako v loňském roce se budeme snažit ocenit a odměnit
co největší počet dětí.

Český Těšín  10. 10. 2017     

předsedkyně  PK M

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Gymnazion 2017-18 - 1. kolo

Výsledky po 2. kole

 

3. kolo Gymnazionu proběhne na Gymnáziu J. B.

24. 4. 2018 v 14:00, 

3. patro, učebna 3. A

 

---------------------------------------------------------------------

Pro informaci - Gymnazion 2016-2017

Gymnazion 1. kolo

Gymnazion 2. kolo

Výsledky 2. kola:

 

Zpět na - Matematika