M - gymnazion

Gymnazion 2018/2019 – I N F O R M A C E

 

Ve školním roce 2018/19 pořádá předmětová komise matematiky gymnázia opět matematickou soutěž GYMNAZION .

Soutěž v letošním roce proběhne pouze ve dvou kolech, jednom domácím
a jednom školním.

Počet bodů z domácího kola bude pouze určovat postupující do školního kola. Celkové pořadí soutěžících bude určeno pouze body ve školním kole.  

Za zcela totožné řešení příkladů (včetně komentáře) jsou body strhávány. Podporujeme jakékoliv vlastní myšlenky, včetně „nematematického“ výkladu.

Soutěž je organizována pro žáky šesté až deváté třídy ZŠ a žáky nižších tříd gymnázia ve dvou kategoriích, a to pro 6.-7. třídy a 8.-9.třídy. Doporučte, prosím, naši soutěž žákům.

Neopravené úlohy I. kola odešlete do 4. 1. 2019 na gymnázium.

Úlohy adresujte Mgr. Lence Ciencialové.

Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v již započatém školním roce 2018/2019. Stejně jako v loňském roce se budeme snažit ocenit aodměnit
co největší počet dětí.

Český Těšín 7. 11. 2018

předsedkyně  PK M

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Gymnazion 2018-19 - 1. kolo

---------------------------------------------------------------------

Pro informaci:

- Gymnazion 2017-2018

Gymnazion 1. kolo

- Gymnazion 2016-2017

Gymnazion 1. kolo

Gymnazion 2. kolo

Výsledky 2. kola:

 

Zpět na - Matematika