Předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR

Předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR

 

A 1) Astronomická olympiáda (16. ročník) – Astronomická a astrofyzikální soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a pro střední školy

G - AB - Š (17. 9. - 21. 12. 2018), K (17. 1. 2019), Ú (20. - 22. 3. 2019, Opava)

G - CD - Š (17. 9. - 21. 12. 2018), K (25. 3. 2019), Ú (8. - 10. 5. 2019, Opava)

ZŠ - EF, GH - Š (17. 9 - 21. 12. 2018), K (25. 3. 2019), Ú (17. 5. 2019, Praha)

 

A 2) Biologická olympiáda (53. ročník) – vědomostní soutěž pro žáky základních škol a  středních škol
z předmětu přírodopis a biologie

kategorie A, B - Š (do 22. 2. 2019);

kategorie C, D - Š (do 8. 2. 2019);

kategorie C - O (10. 4. 2019), kategorie D - O (16. 4. 2019);

kategorie A - K (29. 3. 2019); kategorie B - K (5. 4. 2019); kategorie C - K (16. 5. 2019); kategorie D - K (24. 5. 2019);

kategorie A - Ú (23. - 27. 4. 2019, Ostrava);

 

A 3) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ (27. ročník) – matematická soutěž pro žáky středních škol

Š (do 23. 3. 2019), Ú I. - VII. kat (29. 3. 2019)

 

A 4) Dějepisná olympiáda (48. ročník) – soutěž z historie,  kategorie dle ročníku školy

ZŠ – Š (11/2018), O (1/2019), K (3/2019), Ú (5/2019)

 

A 5) Fyzikální olympiáda (60. ročník) – soutěž v řešení teoretických i experimentálních fyzikálních úloh pro žáky SŠ (4 kategorie) a ZŠ (3 kategorie).

A (4. ročník SŠ) D do 11. 1. 2019, K 23. 1. 2019, Ú 26. 2. - 1. 3. 2019;

B (3. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;

C (2. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;

D (1. ročník SŠ) D do 1. 4. 2019, K 29. 4. 2019;

E (9. ročník ZŠ) D do 13. 3. 2019, O 3. 4. 2019, K 24. 4. 2019;

F (8. ročník ZŠ) D do 13. 3. 2019, O 3. 4. 2019;

G (7. ročník ZŠ) D do 4. 5. 2019, O 13. - 31. 5. 2019;

 

A 6) Chemická olympiáda (55. ročník) – předmětová soutěž pro žáky ZŠ a SŠ

kategorie A - Š (8. 11. 2018, test), K (7. 12. 2018), Ú (28. - 31. 1. 2019, Brno);

kategorie B - Š (3. 4. 2019, test), K (30. 4. 2019);

kategorie C - Š (8. - 12. 3. 2019 - dle jarních prázdnin, test), K (2. 4. 2019);

kategorie D - Š (4. - 12. 2. 2019 - dle jarních prázdnin, test), O (1. - 5. 3. 2019 - dle jarních prázdnin), K (21. 3. 2019); karegorie E - Š (8. 11. 2018, test), K (28. 11. 2018), Ú (27. - 31. 1. 2019, Brno)

 

A 7) Matematická olympiáda (68. ročník) – matematická soutěž pro žáky základních a středních škol

Z5- Š (do 22. 11. 2018 1. část, do 5. 1. 2019, 2. část), O (30. 1. 2019);

Z6 - Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15 .3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);

Z7- Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15. 3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);

Z8 - Š (do 18. 1. 2019, 1. část , do 15. 3. 2019 2. část), O (9. 4. 2019);

Z9 - Š (do 22. 11. 2018, 1. část, do 5. 1. 2019, 2 část), O (30. 1. 2019), K (19. 3. 2019);

A - domácí část do 3. 12. 2018, Š (11 .12. 2018), K (15. 1. 2019), Ú (24. -  27. 3. 2019, Benešov), B - domácí část do 21. 1. 2019, Š (29. 1. 2019), K (2. 4. 2019);

C - domácí část do 21. 1. 2019, Š (29. 1. 2019), K (2. 4. 2019);

P- Š (do 15. 11. 2018), K (22. 1. 2019), Ú (27. - 29. 3. 2019, Benešov)

 

A 8) Matematický klokan (25. ročník) – matematická multiple choice soutěž určena nejširšímu okruhu žáků základních a středních škol

Cvrček (2. a 3. r. ZŠ), Klokánek (4. a 5. r. ZŠ), Benjamín (odpovídá 6. a 7. roč. ZŠ a primě a sekundě osmiletých gymnázií), Kadet (odpovídá 8. a 9. roč. ZŠ a tercii a kvartě osmiletých gymnázií), Junior (odpovídá I. a II. roč. SŠ), Student (odpovídá III. a IV. roč. SŠ), ZŠ, SŠ - Š (22. 3. 2019), O  (22. 3. 2019), K (22. 3. 2019), Ú (22. 3. 2019)

 

A 9) Olympiáda v českém jazyce (45. ročník) – vědomostí soutěž z českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ,
2 kategorie dle ročníku školy

ZŠ, SŠ - Š (11 - 12/2018), O (1/2019), K (4/2019), Ú (19. - 25. 6. 2019)

 

A 10) Olympiáda v německém jazyce (50. ročník) – vědomostní konverzační soutěž z německého jazyka

ZŠ I. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019);

ZŠ II. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);

G I B -Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019);

 G II. B -Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha);

ZŠ II. C -Š (do 16. 1. 2019),  K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);

SŠ III. A-Š (do 16. 1. 2019), O (do 13. 2. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019);

SŠ III. B - Š (do 16. 1. 2019), K (do 13. 3. 2019), Ú (4/2019)

 

A 11) Pythagoriáda (42. ročník) – soutěž na rozvoj matematické myšlení

ZŠ a VG – Š (4/2019), O (5/2019)

 

A 12) Soutěž v anglickém jazyce (50. ročník) – soutěž pro posouzení komunikačních dovednosti v anglickém jazyce

ZŠ I. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019)

ZŠ II. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha)

G I. B – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019)

G II. B – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (4/2019, Praha)

SŠ III. A – Š (do 31. 1. 2019), O (do 28. 2. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)

SŠ III. B – Š (do 31. 1. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)

SŠ III. C – Š (do 31. 1. 2019), K (do 22. 3. 2019), Ú (5/2019, Praha)

 

A 13) Soutěž v jazyce francouzském (50. ročník) – vědomostní soutěž z francouzského jazyka

4 kategorie dle ročníku a typu školy

ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1-2/2019), K (3/2019), Ú (5/2019, Praha)

 

A 14) Soutěž v jazyce latinském (50. ročník) – vědomostní soutěž z latinského jazyka

2 kategorie dle ročníku SŠ A, B - Š (1/2019), Z (2-3/2019), Ú (4/2019, Praha)

 

A 15) Soutěž v jazyce španělském (50. ročník) – vědomostní soutěž ze španělského jazyka

SŠ I, II, III - Š (1/2019), K (3/2019), Ú (4/2019, Praha)

 

A 16) Soutěž v ruském jazyce (50. ročník) – soutěž je určena pro žáky základních
a středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

ZŠ a VG - Š (2/2019), K ( do 22.3.2019); kategorie SŠ I, SŠ II a SŠ III – Š (2/2019), K (do 22. 3. 2019),
Ú (4/2019, Praha)

 

A 17) Středoškolská odborná činnost (41. ročník) – badatelská soutěž v 18 soutěžních oborech pro žáky SŠ

SŠ - Š (2 - 3/2019), O (3 - 4/2019), K (4 - 5/2019), Ú (6/2019, Opava)

 

A 18) Turnaj mladých fyziků (32. ročník) – soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol v řešení otevřených fyzikálních úloh

Jedna kategorie - Š (do 31. 1. 2019), R (18. - 19. 3. 2019), Ú (10. - 12. 4. 2019, Opava)

 

A 19) Zeměpisná olympiáda (21. ročník) – soutěž ze zeměpisu - geografie pro žáky základních a středních škol

Š (kategorie A, B, C, D): do 31. 1. 2019, O (kategorie A, B, C, D): 20. 2. 2019, K (kategorie A, B, C, D): 20. 3. 2019, ústřední kolo kategorie C, D (25. -  26. 4. 2019), mezinárodní kola: 7 - 8/ 2019