Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2019

Pro všechny zájemce z 5.9. tříd ZŠ o studium na naší

(případně jiné střední škole) nabízíme

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

Kurz povedou výhradně učitelé s aprobací pro daný předmět
a probíhat bude 1× týdně s časovou dotací:

Český jazyk – 10 lekcí cca 45 minut
Matematika – 10 lekcí cca 45 minut

Kdy: každé úterý od 22. ledna do 2. dubna 2019

další termíny: 29. 1., 5. 2., 19. 2., 26. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4.

skupina pro 8leté studium – začátek vždy v 15:30 hodin

skupina pro 4leté studium – začátek vždy v 15:45 hodin

Kde: v budově gymnázia, na ulici Frýdecké 689/30

Podmínkou účasti na kurzu je:

a) odevzdání závazné přihlášky – vyplněnou přihlášku můžete odevzdat buď osobně na sekretariátu školy, nebo zaslat poštou na adresu školy či elektronicky na adresu "sekretariat@gmct.cz". Formulář přihlášky lze stáhnout (klikněte na obrázek přihlášky):

 

 

 

 

 

 

b) zaplacení kurzovného – osobně v hotovosti na sekretariátu školy nebo převodem na účet školy od ledna 2019 (ČSOB, č. účtu: 101288824/0300, variabilní symbol = 242019, do poznámky prosím uveďte jméno žáka). Platby se přijímají do 31. ledna 2019.

Cena kurzu z jednoho předmětu je 600,– Kč (10 × 45 min.), cena kurzů z obou předmětů činí 1 000,– Kč.

Kapacita kurzů je omezena. Maximální počet žáků v jedné skupině bude 20, min. počet 10.

Plány lekcí přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky:

Plán lekcí  pro žáky 5. tříd ZŠ  (*.pdf)

Plán lekcí  pro žáky 9. tříd ZŠ  (*.pdf)