Šablony pro SŠ a VOŠ

Od 1. září 2017 je Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace zapojeno do projektu MŠMT ČR Šablony pro SŠ a VOŠ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT.