Studentský klub gymnázia

Středoškolský klub Gymnázia existuje na našem gymnáziu již od roku 1995. Po několikaleté odmlce převzala klub jako předsedkyně Lenka Ciencialová a zapsala ho pod Asociaci středoškolských klubů České republiky.

Činnost Středoškolského klubu zahrnuje organizaci různých volnočasových aktivit, které jsou podmíněny zájmem studentů. Nejvíce se opakující aktivitou je chemický a dramatický kroužek, tyto kroužky jsou otevřeny každoročně. Mezi další aktivity také patří: jazyk anglický, francouzský, ruský a španělský, tvorba webových stránek, počítačový kroužek, fotografický, matematický a fyzikální kroužek, kroužek taneční a znaková řeč. Z tohoto výčtu vyplývá, že zájmy našich studentů jsou velmi pestré.

Získat pro tyto aktivity profesionální vedení je mnohdy těžké, ale nadšený mladý člověk je nám odměnou.

Mgr. Lenka Ciencialová

 

Kroužky ve školním roce 2016/2017

 Název kroužku

 Den a hodina

 Místnost

 Začátek

 Vedoucí

 Chemický

 kroužek

 úterý

 

 Laboratoř chemie

 říjen 2016

 L. Ciencialová

 PC kroužek

 čtvrtek

 

 Učebna VT1

 říjen 2016

 F. Fedor

 Jazyk španělský

 

 středa,

 Učebna D

 říjen 2016

 A. Lipowská

 Dramatický

 kroužek

 úterý

 

 Aula

 říjen 2016

 A. Krulikovská