Studentský parlament

Školní rok 2016-2017

  Složení SP:                              

Předseda       - - -   e-mail
Místopředseda Magdaléna Gerlichová 6. SxA  
Zapisovatel David Gerlich 8. OkA  
       

 

 

 

 

 

SP - kontakt:  e-mail   (sparlament@gmct.cz)