Školní vzdělávací program

ŠVP pro školní rok 2017/2018 :

 

 

Školní vzdělávací program čtyřletého gymnázia (*.pdf)

Platný od 1. 9. 2016 pro: 1., 2. a 3. ročník

Školní vzdělávací program osmiletého gymnázia (*.pdf)

Platný od 1. 9. 2016 pro: primu, sekundu a tercii, verze 6 (osmileté)

 

Školní vzdělávací program čtyřletého gymnázia 5.1. (*.pdf)

Platný od 1. 9. 2012 pro: 4. ročník

Školní vzdělávací program osmiletého gymnázia 5.1. (*.pdf)

Platný od 1. 9. 2012 pro: kvartu, kvintu, sextu, septimu a oktávu, verze 5.1 ( osmileté)