Uplatnění absolventů

Graf uplatnění absolventů naší školy 2007 – 2017