Uplatnění absolventů

Graf uplatnění absolventů naší školy 2003 – 2015