Vedení

Vedení školy

ředitel školy RNDr. Tomáš Hudec e-mail: hudec@gmct.cz tel.: 591 144 346 mobil: 734 796 880
zástupce ředitele školy Mgr. Radek Duda e-mail: duda@gmct.cz tel:: 591 144 348

Specializované činnosti

výchovný a školní kariérový poradce Mgr. Monika Lýsková tel.: 591 144 370 e-mail

metodik prevence

a koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Mgr. Simona Belanová tel.: 591 144 365 e-mail
školní speciální pedagog Mgr. Daniela Köllnerová tel: 591 144 365 e-mail
koordinátor ŠVP Mgr. Melánie Gaierová tel.: 591 144 363 e-mail
metodik a koordinátor ICT PaedDr. Jiří Pavelka tel.: 591 144 363 e-mail
školní koordinátor EVVO Mgr. Jarmila Kudělová tel.: 591 144 359 e-mail