Základní informace

Gymnázium Josefa Božka,  Český Těšín přijímá pro školní rok 2020/2021:

Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura
a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

Jednotné testy proběhnou v termínech:
 

Rodiče, žáci

(.pdf)             (.xlsx)            Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek(.pdf)


*Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list (oboustranný tis­k).

 

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Základní škola

Střední škola (ředitel školy)

Krajský úřadShrnutí termínů a novinek v přijímacím řízení:

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve dvou řádných termínech, odlišně pro uchazeče
o čtyřleté studium a uchazeče o osmileté studium.

Uchazeč může písemné testy přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek jednotlivých písemných testů. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupňuje hodnocení uchazečů škole do 28. dubna 2020.

- odevzdání přihlášek                                                        do 1. 3. 2020

- vyzvednutí zápisového lístku na ZŠ                                   do 15. 3. 2020

- jednotná přijímací zkouška 4leté studium: 1. termín          14. 4. 2020

                                                                2. termín          15. 4. 2020

- jednotná přijímací zkouška 8leté studium: 1. termín          16. 4. 2020

                                                                2. termín          17. 4. 2020

- zveřejnění výsledků                                                          po 28. 4. 2020

        

----------------------------------

Informace a typové úlohy:

   

 

         Odkazy na informace o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020:

 

Jednotná přijímací zkouška 2020 - informace - Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat)

 

Testová zadání k procvičování

Informace MSK

Informace MŠMT

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce 4leté studium

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce 8leté studium

 

 

Soubor typových úloh z českého jazyka (*.pdf)

Soubor typových úloh z matematiky (*.pdf)

 

Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury, PZ pro 5.roč. ZŠ (*.pdf)

Soubor testových úloh z matematiky pro 5. třídy (*.pdf)