Základní informace

Gymnázium Josefa Božka,  Český Těšín přijímá pro školní rok 2019/2020:

Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura
a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

Jednotné testy proběhnou v termínech:
 

Rodiče, žáci

(.pdf)             (.xlsx)            Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek(.pdf)


*Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole je třeba podávat jako jeden dokument. Doporučuje se ji vytisknout na jeden list (oboustranný tis­k).

 

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Základní škola

Střední škola (ředitel školy)

Krajský úřadShrnutí termínů a novinek v přijímacím řízení:

Zkoušky podle jednotných testů se uskuteční ve dvou řádných termínech, odlišně pro uchazeče
o čtyřleté studium a uchazeče o osmileté studium.

Uchazeč může písemné testy přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek jednotlivých písemných testů. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupňuje hodnocení uchazečů škole do 28. dubna 2019.

         

----------------------------------

Informace a typové úlohy:

   

 

         Odkazy na informace o přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019:

 

Jednotná přijímací zkouška 2019 - informace - Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat)

Jednotné testy z roku 2018

Jednotné testy z roku 2017

Informace MSK

Informace MŠMT

Specifikace požadavků a příklady testových úloh - Matematika - část A=8leté studium a část C=4leté studium (*.pdf)

Specifikace požadavků a příklady testových úloh - Český jazyk- část A=8leté studium a část C=4leté studium (*.pdf)

 

Odkazy na testy od společnosti Cermat ve školním roce 2015 a 2016:

Ověřování přijímacího řízení 2015 a 2016

Testy - řádný termín 2016

Testy - řádný termín 2015

Ilustrační testy PO PŘ

Odkaz na přijímací zkoušky společnosti Cermat z minulých let:

Projekty - archiv

 

Soubor typových úloh z českého jazyka (*.pdf)

Soubor typových úloh z matematiky (*.pdf)

 

Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury, PZ pro 5.roč. ZŠ (*.pdf)

Soubor testových úloh z matematiky pro 5. třídy (*.pdf)

– – – – – – – – – –