Sportovní klub SKG

Sportovní klub a podpora MěÚ v Českém Těšíně

Školní sportovní klub na naší škole má za sebou již přes 20 let své existence. Jako samostatný právní subjekt je i nadále podporován vedením gymnázia. Pod dohledem pedagogů jsou každodenně v ranních a odpoledních hodinách zpřístupněna školní sportoviště a studenti mají k dispozici veškeré sportovní vybavení.

V nesoutěžních pohybových aktivitách se děti vyžívají v kroužcích aerobiku, florbalu, volejbalu, košíkové, za pomoci učitelů – tělocvikářů – si studenti organizují celoroční mezitřídní turnaje, fotbalovou a florbalovou školní ligu.

Činí se sportovní oddíly softbalu, odbíjené aj. Oddílové sportování je umožněno také dětem z jiných škol. Naše sportovní oddíly se účastní těchto pravidelných svazových soutěží: MSL ligy juniorů v softbalu, Krajského poháru volejbalu žákyň.

Klub se také podílí na organizaci sportovních a turistických kurzů. Již 10 let, vždy o jarních prázdninách, se organizují lyžařské zájezdy do Alp, určené našim studentům a přátelům školy.

Hlavní finanční podpora klubu je každoročně poskytována Městským Úřadem v Českém Těšíně z grantového programu podpory sportu, především ve prospěch projektu Mimoškolní sportovní aktivity dětí a mládeže sport. klubu a centra sportu při Gymnáziu v ČT.

Sportovní klub Gymnázia je občanským sdružením, neziskovou organizací. Sdružuje již řadu let asi stopadesát členů a jejich příkladu následují desítky dalších dětí. Prostředky k činnosti získáváme na základě podaných projektů z fondů AŠSK, KÚ MSL a především z grantových a sociálně preventivních fondů MÚ v Českém Těšíně. Na financování se podílejí sponzoři, příznivci našeho klubu, dotace sportovních svazů a věcné dary rodičů. Významnou úlohu plní členské příspěvky, které činí na člena ročně 400.- Kč.

Časový rozpis Centra sportu 2017-2018

    
      Týdenní rozpis - ZDE

 

 

 

 

Sportovní činnost odpoledne, večer nebo o víkendech organizují a garantují ponejvíce učitelé gymnázia ve svém volném čase.Vedou děti k pravidelnému pohybu a snaží se v nich vypěstovat návyk k celoživotnímu sportování, obohatit jejich budoucí životní styl o potřebu zdravého pohybu, a tím zajistit krásné sportovní prožitky, zvýšenou fyzickou a psychickou odolnost a kvalitnější život ve všech jeho dimenzích.


Mgr. Jaromír Dümler


Kontakt:
Sportovní klub Gymnázia Josefa Božka
adresa: Frýdecká 30, Český Těšín 737 01
Tel. : 558 746431
IČO: 49591631
Čú: 2500586019 / 2010
E-mail: /skg@gmct.cz/ napište zprávu