Vyučující

Organizační struktura Gymnázia, Český Těšín, příspěvková organizace


Organizační strukturu si můžete prohlédnout (klikněte na schéma), platnost od 18. 04. 2013.


 

Třídní učitelé

(Po kliknutí na e-mail můžete poslat zaměstnanci zprávu)

Třídy a třídní učitelé:

osmileté studium

1. PA

 Mgr. Jarmila Sikorová

e-mail

+ 420 591 144 366

2. SA

Mgr. Melánie Gaierová

e-mail

+ 420 591 144 363

3. TA

Mgr. Martin Vlček

e-mail

+ 420 591 144 357

4. KA

Mgr. David Vlček

e-mail

+ 420 591 144 359

5. QA

Mgr. Richard Moldrzyk

e-mail

+ 420 591 144 357

6. SxA

Mgr. Kateřina Bernatíková

e-mail

+ 420 591 144 367

7. SpA

Mgr. Pavla Kubínková

e-mail

+ 420 591 144 367

7. OkA

PaedDr. Jiří Pavelka

e-mail

+ 420 591 144 363

čtyřleté studium

1. A

Mgr. Václav Labaj

e-mail

+ 420 591 144 369

2. A

Mgr. Iva Dluhošová

e-mail

+ 420 591 144 352

3. A

Mgr. Dagmar Nogová

e-mail

+ 420 591 144 365

4. A

Mgr. Lenka Ciencialová

e-mail

+ 420 591 144 367

 

U č i t e l é  – kontakty:

 
V y u č u j í c í Aprobace E-mail  Telefon   Konzultační  hodiny
Mgr. E. Bartečková M – Tv e-mail + 420 591 144 366  Čtvrtek 14:00 - 14:45
Mgr. S. Belanová NJ – ZSV e-mail + 420 591 144 365

 Čtvrtek
 Pátek

 7:10 - 7:55
 7:10 - 7:55 pre.
Mgr. K. Bernatíková ČJL – NJ e-mail + 420 591 144 367 Čtvrtek 13:50 - 14:35
Mgr. L. Ciencialová M – Ch e-mail + 420 591 144 367  Pondělí  14:00 - 14:45
Mgr. I. Dluhošová ČJL – Hv e-mail + 420 591 144 352  Pátek  7:15 - 8:00
Mgr. R. Duda M – Ch e-mail + 420 591 144 348  Středa   7:10 - 7:55
Mgr. J. Dümler G – Tv e-mail + 420 591 144 357  Úterý  14:45 - 15:30
Mgr. M. Gaierová F e-mail + 420 591 144 363  Pátek     7:15 - 8:00
PhDr. A. Hasáková ČJL – D e-mail + 420 591 144 369  Úterý  14:45 – 15:30
RNDr. T. Hudec M – Ch e-mail + 420 591 144 346  Úterý    13:55 - 14:40
Mgr. L. Jírová AJ e-mail + 420 591 144 365  Pondělí  13:55 - 14:40
RNDr. P. Kochová Ch – AJ e-mail + 420 591 144 367  Črvrtek 7:05 - 7:50
Mgr. D. Köllnerová AJ e-mail + 420 591 144 369  Úterý      7:15 - 8:00
Mgr. P. Kubínková M – G – IVT e-mail + 420 591 144 367  Pondělí 14:45 - 15:30
Mgr. J. Kudělová Bi e-mail + 420 591 144 359  Pátek     7:15 - 8:00
Mgr. T. Kufová AJ e-mail + 420 591 144 368  Pondělí   7:15 - 8:00
Mgr. V. Labaj ČJL – D e-mail + 420 591 144 369  Úterý  7:15 - 8:00
           
Mgr. A. Lisztwan Tv – Bi e-mail + 420 591 144 359  Pátek     7:05 - 7:50
Mgr. J. Lukešová, DiS Vv e-mail + 420 591 144 352  Čtvrtek    7:15 - 8:00
Mgr. M. Lýsková ČJL – Hv e-mail + 420 591 144 370

 Pondělí 
 Středa  

 7:15 - 8:00
 7:15 - 8:00 VP
           
Mgr. R. Moldrzyk ZSV – Tv e-mail  +420 591 144 357  Středa    14:00 - 14:45
Mgr. D. Nogová M – G – NJ e-mail  +420 591 144 365  Úterý  13:55 - 14:40
Ing. J. Ochodek IVT e-mail  +420 591 144 361  Úterý 14:45 - 15:30
PaedDr. J. Pavelka M – F – IVT e-mail  +420 591 144 363  Pátek    7:10 - 7:55
Mgr. I. Pietrová AJ e-mail  +420 591 144 368  Úterý       7:15 - 8:00
Mgr. M. Secová AJ e-mail  +420 591 144 368  Pátek   7:15 - 8:00
Mgr. J. Sikorová TV - M e-mail   +420 591 144 366 Pondělí 14:00 - 14:45
           
Mgr. A. Šteflová FJ – Ch e-mail  +420 591 144 359  Pondělí 13:55 - 14:40
Mgr. D. Vlček FJ - M e-mail +420  591 144 359  Čtvrtek    7:10 - 7:55
Mgr. M. Vlček Tv - D e-mail +420  591 144 357  Čtvrtek 14:45 - 15:30
 

Pedagogický sbor gymnázia 2016 / 2017

****************************************

Pedagogický sbor gymnázia 2015 / 2016

***************************************

 

Pedagogický sbor gymnázia 2013 / 2014
***********************************************