Vyučující

Organizační struktura Gymnázia, Český Těšín, příspěvková organizace


Organizační strukturu si můžete prohlédnout (klikněte na schéma), platnost od 18. 04. 2013.


 

Třídní učitelé

(Po kliknutí na e-mail můžete poslat zaměstnanci zprávu)

Třídy a třídní učitelé:

osmileté studium

1. PA

 Mgr. Melánie Gaierová

e-mail

+ 420 591 144 363

2. SA

Mgr. Martin Vlček

e-mail

+ 420 591 144 357

3. TA

Mgr. David Vlček

e-mail

+ 420 591 144 359

4. KA

Mgr. Richard Moldrzyk

e-mail

+ 420 591 144 357

5. QA

Mgr. Kateřina Bernatíková

e-mail

+ 420 591 144 367

6. SxA

Mgr. Pavla Kubínková

e-mail

+ 420 591 144 367

7. SpA

PaedDr. Jiří Pavelka

e-mail

+ 420 591 144 363

8. OkA

Mgr. Václav Labaj

e-mail

+ 420 591 144 369

čtyřleté studium

1. A

Mgr. Iva Dluhošová

e-mail

+ 420 591 144 352

2. A

Mgr. Dagmar Nogová

e-mail

+ 420 591 144 365

3. A

Mgr. Lenka Ciencialová

e-mail

+ 420 591 144 367

4. A

Mgr. Andrea Šteflová

e-mail

+ 420 591 144 359

 

U č i t e l é  – kontakty:

 
V y u č u j í c í Aprobace E-mail  Telefon   Konzultační hodiny
Mgr. E. Bartečková M – Tv e-mail + 420 591 144 366  Pátek  13:50  -  14:35
Mgr. S. Belanová NJ – ZSV e-mail + 420 591 144 365  Pátek    7:10  -    7:55
Mgr. K. Bernatíková ČJL – NJ e-mail + 420 591 144 367  Středa  13:55 -  14:40
Mgr. L. Ciencialová M – Ch e-mail + 420 591 144 367  Úterý    14:00 -  14:45
Mgr. I. Dluhošová ČJL – Hv e-mail + 420591 144 352  Pátek     7:15 -    8:00
Mgr. R. Duda M – Ch e-mail + 420 591 144 348  Čtvrtek    7:15 -   8:00
Mgr. J. Dümler G – Tv e-mail + 420 591 144 357  Středa  14:45 -  15:30
Mgr. M. Gaierová F e-mail + 420 591 144 363  Pátek    7:15 -     8:00
PhDr. A. Hasáková ČJL – D e-mail + 420 591 144 369  Středa  14:40 -   15:25
RNDr. T. Hudec M – Ch e-mail + 420 591 144 346  Úterý   13:55 -  14:40
RNDr. P. Kochová Ch – AJ e-mail + 420 591 144 367  Středa   7:15 -    8:00
Mgr. D. Köllnerová AJ e-mail + 420 591 144 365  Úterý     7:15 –   8:00
Mgr. P. Kubínková M – G – IVT e-mail + 420 591 144 367  Úterý     7:05 -    7:50
Mgr. J. Kudělová Bi e-mail + 420 591 144 359  Čtvrtek   7:15 -    8:00
Mgr. T. Kufová AJ e-mail + 420 591 144 368  Pátek    7:15 -     8:00
Mgr. V. Labaj ČJL – D e-mail + 420 591 144 369  Úterý     7:10 -    7:55
Mgr. A. Lipowská AJ - ŠpJ e-mail + 420 591 144 368  Čtvrtek   7:15 -    8:00
Mgr. A. Lisztwan Tv – Bi e-mail + 420 591 144 359  Pondělí  7:00 -    7:45
Mgr. J. Lukešová, DiS Vv e-mail + 420 591 144 352  Středa   7:15 -    8:00
Mgr. M. Lýsková ČJL – Hv e-mail + 420 591 144 370

 Úterý     7:15 -  8:00
Středa 7:15 - 8:00 (výchovný poradce)

Mgr. D. Mannheimová Dg   591 144 366 - - -
Mgr. R. Moldrzyk ZSV – Tv e-mail  591 144 357  Úterý    13:50  -  14:40
Mgr. D. Nogová M – G – NJ e-mail  591 144 365  Pondělí 13:55  -  14:40
Ing. J. Ochodek IVT e-mail  591 144 361  Čtvrtek  14:45  -  15:30
PaedDr. J. Pavelka M – F – IVT e-mail  591 144 363  Středa     7:05  -   7:50
Mgr. I. Pietrová AJ e-mail  591 144 368  Čtvrtek    7:15  -   8:00
Mgr. M. Secová AJ e-mail  591 144 368  Pátek    7:15  -     8:00
Mgr. K. Přikryl NJ – Tv e-mail  591 144 357  Pondělí 14:00  -  14:45
Mgr. A. Šteflová FJ – Ch e-mail  591 144 359  Úterý    14:00  -  14:45
Mgr. D. Vlček FJ - M e-mail  591 144 359  Čtvrtek   7:10  -    7:55
Mgr. M. Vlček Tv - D e-mail  591 144 357  Úterý    14:45  -  15:30
 

Pedagogický sbor gymnázia 2016 / 2017

****************************************

Pedagogický sbor gymnázia 2015 / 2016

***************************************

 

Pedagogický sbor gymnázia 2013 / 2014
***********************************************