Anglický jazyk

AJ - učebnice
AJ - maturita
AJ - vyučující
AJ - práce žáků

AJ - easy readers
AJ - odkazy
 

---------------

Charakter předmětu

 

  Angličtina je na naší škole vyučována v každém ročníku, jak na osmiletém tak na čtyřletém gymnáziu a je zároveň takzvaným
  prvním cizím jazykem, který je společný všem studentům.

  Hodinové dotace na nižším gymnáziu jsou celkem vstřícné – v primě je to pět hodin týdně, a v ostatních ročnících osmiletého
  i čtyřletého gymnázia je to po třech hodinách týdně. Pro další rozvoj svých jazykových dovedností si studenti mohou v posledních
  dvou ročnicích volit semináře z AJ.

 

V rámci výuky také pořádáme pro studenty zájezdy do Anglie spojené s výukou jazyka. Tyto zájezdy jsou většinou týdenní až desetidenní a během nich studenti navštěvují místní jazykový kurz, navštěvují zajímavá místa a poznávají krásy Anglie. Samozřejmostí je ubytování v britských rodinách, takže studenti si mohou otestovat své jazykové znalosti i v běžném životě.

Škola se zapojuje do projektů spolupráce s různými evropskými školami, při nichž hraje angličtina důležitou roli komunikačního jazyka, což studentům opět umožňuje využívat své jazykové znalosti i jinde než jen ve škole. V minulých letech jsme tak uskutečnili několik setkání se studenty francouzské a turecké školy v rámci projektu Comenius, dlouhodobě rozvíjíme spolupráci s bilingvním gymnáziem v Čadci a v blízké budoucnosti nás čeká další spolupráce na projektu Comenius tentokráte se školami z Turecka, Rumunska, Bulharska a Polska.