Anglický jazyk

AJ - učebnice

AJ - maturita

AJ - vyučující

AJ - práce žáků

AJ - easy readers

AJ - odkazy

AJ - aktivity

---------------

Charakter předmětu

 

 

 

  Angličtina je na naší škole vyučována v každém ročníku, jak na osmiletém tak na čtyř-
  letém gymnáziu a je zároveň takzvaným prvním cizím jazykem, který je společný všem
  studentům.

  Hodinové dotace ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou čtyři hodiny
  týdně.


Pro další rozvoj svých jazykových dovedností si studenti mohou v posledních dvou ročnících volit semináře
z AJ zaměřené na konverzaci a rozvoj všech jazykových dovedností v rámci úrovně B2 (což odpovídá
mezinárodní jazykové zkoušce FCE)..

V rámci výuky také pořádáme pro studenty zájezdy do Anglie spojené s výukou jazyka. Tyto zájezdy jsou většinou týdenní až desetidenní a během nich studenti navštěvují místní jazykový kurz, navštěvují zajímavá místa a poznávají krásy Anglie. Samozřejmostí je ubytování v britských rodinách, takže studenti si mohou otestovat své jazykové znalosti i v běžném životě.

Škola se zapojuje do projektů spolupráce s různými evropskými školami, při nichž hraje angličtina důležitou roli komunikačního jazyka, což studentům opět umožňuje využívat své jazykové znalosti i jinde než jen ve škole. V minulých letech jsme tak uskutečnili několik setkání se studenty z různých zemí v rámci projektu Comenius a nyní Erasmus+ (více informací: http://www.gmct.cz/erasmus ). Dlouhodobě rozvíjíme spolupráci s bilingvním gymnáziem Jozefa Hurbana v Čadci.