Přijímací řízení

Gymnázium Český Těšín přijímá pro školní rok 2016/2017:

Gymnázium se v tomto školním roce účastní pokusného ověřování organizace přijímacího řízení.

Jednotné testy proběhnou v termínech:

 

                         čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium)  – 15. 4. 2016

                         osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 18. 4. 2016

CZVV - Informace k PO přijímacího řízení 2016 pro čtyřleté studium. pdf

CZVV - Informace k PO přijímacího řízení 2016 pro osmileté studium. pdf