AJ - učebnice

Učebnice a literatura používané v předmětu anglický jazyk

A) Učebnice
B) Literatura


A) U č e b n i c e

Ve výuce anglického jazyka jsou na naší škole využívány učebnice z nabídek renomovaných vydavatelství akreditované MŠMT.

Přehled učebnic anglického jazyka pro osmileté a čtyřleté studium (*.pdf)

Učebnice podle ročníků:

1. ročník
Maturita Solutions Pre-Intermediate 2nd edition

2. ročník
Maturita Solutions Pre-Intermediate 2nd edition,
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

3. ročník
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

4. ročník
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

 

prima

FALLA, Tim, Paul A. DAVIES a Rónán MCGUINNESS. Maturita solutions: elementary. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 9780194553582

FALLA, Tim a Paul A. DAVIES. Maturita Solutions: elementary workbook. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 9780194551564.

sekunda
Maturita Solutions Elementary 2nd edition

tercie
Messages 2

kvarta
Maturita Solutions Pre-Intermediate 2nd edition,

kvinta
Maturita Solutions Pre-Intermediate 2nd edition,
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

sexta
Maturita Solutions Intermediate 2nd edition

septima
Maturita Solutions Upper-Intermediate 2nd edition,

oktáva
Maturita Solutions Upper-Intermediate 2nd edition,
 

B) Literatura

           

    Nové knihy k vypůjčení v knihovně kabinetu angličtiny

 

 

 

Zpět na anglický jazyk