M - učebnice

Učebnice používané v předmětu matematika (*.pdf)

Učebnice - prima

1) ČIŽMÁR, Ján a kol.: Matematika pro 6. ročník základní školy I. díl. Praha: Prometheus, 1995, 4. vydání ISBN 80-1609-064-1.

2) ČIŽMÁR, Ján a kol.: Matematika pro 6. ročník základní školy II. díl. Praha: Prometheus, 1995, 4. vydání ISBN 80-1609-064-2.
3) TREJBAL, Josef. Sbírka úloh z matematiky I: pro 6. a 7. ročník základní školy. 2. vydání. Praha: SPN, 2004. ISBN 80-7235-090-0.

Pracovní sešity žáci nemají

 

Zpět na - Matematika